Sint-Vincentius Veurne - De Netzak

Om ook in de toekomst blijvend te kunnen ingaan op dergelijke (steeds groeiende) vragen om tussenkomst en tot ondersteuning van onze werking, wordt door het Vincentiusvereniging Groot-Veurne een concert georganiseerd met Willem Vermandere en zijn begeleiders, dit op vrijdag  december 2016 in de Sint-Walburgakerk.Contact kan men nemen via het e-mailadres veurne@sint-vincentiusveurne.be

Wilt u ons helpen dan kan u uw bijdragen storten op volgende rekeningnummer:
IBAN BE25 9790 8494 0982 – BIC ARSP BE 22
St. Vincentiusvereniging-Veurne
D. De Haenelaan 62
8630 Veurne
met vermelding: bijdrage 'de Netzak'

Wij zorgen, als u dat wenst, voor de nodige documenten voor de belastingsaangifte. Hiertoe hebben we al uw gegevens nodig die u via de website kunt overmaken. Wij zullen dan met u contact nemen

Alvast bedankt voor je spontane hulp.

Concert Willem Vermandere
Volledig uitverkocht