Sint-Vincentius Veurne
De Netzak

De zorg om de ‘noodlijdenden’ door de Sint- Vincentiusvereniging-Veurne wordt momenteel toegespitst  op het regionale gebied Groot-Veurne.
Hiervoor huurt de Sint- Vincentiusvereniging een pand voor een laagdrempelig winkelproject voor voedsel en kledij in de Daniel de Haenelaan 62 te Veurne,  “De Netzak” genaamd.
Om dit alles in goede banen te leiden staan dertien leden, geflankeerd door een 15-tal vrijwilligers, permanent ter beschikking.
Niettemin vraagt de financiering om een bestendige aandacht.

Dank zij de steun van sponsors , serviceclubs en particuliere giften slagen wij erin om de financiële balans in evenwicht te houden .

De voorbije jaren werden zowel lente- ( Veurns Vocaal Ensemble ) als winterconcerten ( Willem Vermandere ) georganiseerd , waarbij de baten van deze concerten integraal ten goede kwamen aan de werking van de Sint-Vincentiusvereniging.

Terloops : op zaterdag 15 december 2018 om 20 u houden we in de Sint Walburgakerk van Veurne ons volgend winterconcert met Willem Vermandere . Allen hartelijk welkom !

Wenst u ons financieel te steunen ? Dat kan via bankrekening BE 25 9790 8494 0982 van ‘Sint-Vincentiusvereniging Veurne’.