Sint-Vincentius Veurne
De Netzak

Om ook in de toekomst blijvend te kunnen ingaan op dergelijke (steeds groeiende) vragen om tussenkomst en tot ondersteuning van onze werking, wordt door het Vincentiusvereniging Groot-Veurne een concert georganiseerd met Willem Vermandere en zijn begeleiders, dit op zaterdag 16 december 2017 in de Sint-Walburgakerk.Contact kan men nemen via het e-mailadres veurne@sint-vincentiusveurne.be of via het correspondentieadres.

Wilt u ons helpen dan kan u uw bijdragen storten op volgende rekeningnummer:
IBAN BE25 9790 8494 0982 – BIC ARSP BE 22
St. Vincentiusvereniging-Veurne
D. De Haenelaan 62
8630 Veurne
met vermelding: bijdrage 'Sint-Vincentius Veurne'

Wij zorgen, als u dat wenst, voor de nodige documenten voor de belastingaangifte. Hiertoe hebben we al uw gegevens nodig die u via de website kunt overmaken. Wij zullen dan met u contact nemen

Alvast bedankt voor je spontane hulp.